Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Anunțuri

Anunț licitație publică închiriere spațiu - data limită depunere 20.12.2022

Consiliul Local al comunei Cozmești, strada Satu Nou, nr.  76, județul Iași, telefon nr.   0232413444, e-mail: clcozmesti@yahoo.com, cod  fiscal 4540623, organizează   LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 53,55 mp,  situat  în  sat  Cozmești,  strada  Satu  Nou,  nr.  86 spațiu ce aparține domeniului    public al comunei Cozmești, cu destinația CABINET STOMATOLOGIC, conform H.C.L. nr. 21/10.11.2022 și O.U.G nr. 57/2019

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în Caietul de sarcini.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire la  cerere,  de la  Secretariatul Primăriei Cozmești,  după achitarea taxei de 50 lei.

Date de contact: Secretariatul  Primăriei Cozmești, telefon 0232 413 444, strada Satul Nou, nr. 76, sat Cozmești, județul lași

Costul  CAIETULUI  DE  SARCINI  este  de  50  LEI/exemplar,  se  achită  la casieria Primăriei Cozmești  

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.12.2022, ora 10

Data limită de depunere a ofertelor: 20.12.2022, ora 16    

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Cozmești, Secretariat, strada Satul Nou, nr. 76, sat Cozmești, comuna Cozmești, județul lași, cod poștal 707140.

Numărul de exemplare în care trebuie depus fiecare ofertă: Se depune într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul interior și altul exterior.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.12.2022,  ora  10,  Sala de ședințe  a Primăriei  Comunei  Cozmești,  strada  Satul  Nou, nr.  76, sat Cozmești, județul  lași.

Denumirea instantei competente în soluționarea litigiilor apărute: Judecătoria  Răducăneni.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 21.11.2022

Documente pdf
Anunț licitație publică închiriere spațiu în suprafață de 53.55 mp, situat în sat Cozmești, strada Satu Nou, nr. 86 spațiu ce aparține domeniului public al comunei Cozmești, cu destinația Cabinet Stomatologic, conform H.C.L. nr. 21/10.11.2022 și O.U.G. nr. 57/2019

Vizualizari: 96
Data creare: 21-11-2022 09:39:12

Mesajul primarului Comunei Cozmești

Primarul Comunei Cozmești, Petrică BaltagMesajul primarului Comunei Cozmești

Anunț licitație publică închiriere spațiu - data limită depunere 20.12.2022

Anunț licitație publică închiriere spațiu - data limită depunere 20.12.2022