Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Lansare proiect

COMUNA COZMEȘTI anunță lansarea proiectului ACHIZIȚIONAREA DE
MATERIALE SANITARE PENTRU COMBATEREA INFECTĂRII CU SARS
CoV-2 (COVID-19), ÎN CADRUL ȘCOLILOR DIN COMUNA COZMEȘTI,
JUDEȚUL IAȘI

Comuna Cozmești, cu sediul în Județul Iași, Sat Cozmești, Comuna Cozmești, anunță lansarea proiectului cu denumirea: ACHIZIȚIONAREA DE MATERIALE SANITARE
PENTRU COMBATEREA INFECTĂRII CU SARS CoV-2 (COVID-19), ÎN CADRUL ȘCOLILOR
DIN COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI, Cod SMIS 149654, în valoare totală de
299.640,28 lei, din care: 275.840,28 lei reprezintă valoarea eligibilă și nerambursabilă și 23.800,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă a proiectului.
Obiectivul proiectului îl reprezintă diminuarea Citeste mai mult...

Vizualizari: 42
Data creare: 26-01-2023 21:31:53

Anunț licitație publică închiriere spațiu - data limită depunere 20.12.2022

Consiliul Local al comunei Cozmești, strada Satu Nou, nr.  76, județul Iași, telefon nr.   0232413444, e-mail: clcozmesti@yahoo.com, cod  fiscal 4540623, organizează   LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de 53,55 mp,  situat  în  sat  Cozmești,  strada  Satu  Nou,  nr.  86 spațiu ce aparține domeniului    public al comunei Cozmești, cu destinația CABINET STOMATOLOGIC, conform H.C.L. nr. 21/10.11.2022 și O.U.G nr. 57/2019

Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în Caietul de sarcini.

Persoanele interesate pot intr
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație publică închiriere spațiu în suprafață de 53.55 mp, situat în sat Cozmești, strada Satu Nou, nr. 86 spațiu ce aparține domeniului public al comunei Cozmești, cu destinația Cabinet Stomatologic, conform H.C.L. nr. 21/10.11.2022 și O.U.G. nr. 57/2019

Vizualizari: 131
Data creare: 21-11-2022 09:39:12

Componența Consiliului Local al Comunei Cozmești în mandatul 2020-2024

1. Bogos Florin - PSD
2. Cheșcu Mioara - PSD
3. Dumitru Constantin - PMP
4. Enciu Valeriu - PNL
5. Habet Mihai - PMP
6. Ifteni Costel - PNL
7. Pasat Nelu - PSD
8. Rotaru Adișor Valerică - PMP
9. Rotaru Valentin - Partidul Verde
10. Trofin Narcis Ștefăniță - PSD
11. Tocală Ion - PSD

Vizualizari: 329
Data creare: 03-12-2020 15:16:25

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2020Documente pdf
Hotărârea nr.01/28.01.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.35
Hotărârea nr.02/28.01.2020 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cozmești, județul IAȘI
Hotărârea nr.02/28.01.2020 - anexa 1
Hotărârea nr.02/28.01.2020 - anexa 2
Hotărârea nr.03/28.01.2020 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat, care au obligația de a presta ore de muncă
Hotărârea nr.04/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Cozmești pentru anul 2020
Hotărârea nr.05/25.03.2020 prin care se ia act de demisia consilierului local Dura Stelică Adelin și vacantarea postului de consilier local
Hotărârea nr.06/25.03.2020 privind validarea unui mandat de consilier
Hotărârea nr.07/27.03.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cozmești pentru anul 2020
Hotărârea nr.08/13.04.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Cozmești pentru anul 2020
Hotărârea nr.09/29.04.2020 privind rețeaua școlară din comuna Cozmești pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.10/29.04.2020 privind inițierea procedurii de concesionare prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului public al comunei Cozmești, județul Iași
Hotărârea nr.10/29.04.2020 - anexa 1
Hotărârea nr.10/29.04.2020 - anexa 2
Hotărârea nr.11/29.04.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT. în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, altele decât cele reciclabile, în cadrul Proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași" și împuternicirea Președintelui ADIS Iași sa semeneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de co
Hotărârea nr.12/29.04.2020 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014-2020" precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
Hotărârea nr.13/29.04.2020 privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Cozmești și a participarii Consiliului Local al UAT Cozmești la cofinanțarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructuriii de apă și apă uzată din județul Iași, în perioada 2014-2020"
Hotărârea nr.14/29.04.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Cozmești pentru anul 2020
Hotărârea nr.15/29.04.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare(FNGCIMM SA_IFN), aprobarea comisionului de garantare

Vizualizari: 323
Data creare: 03-12-2020 11:55:25

Bilanturi anuale

Bilanturi anuale

Documente pdf
Bilant_2014
Bilant_2015
Bilant_2016
Bilant_2017
Bilant_2018
Bilant_2019
Bilant_2020

Vizualizari: 295
Data creare: 16-11-2020 14:55:57

Anunț selecție parteneri în cadrul programului POCU

Comuna Cozmești, Județul Iași, dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect în cadrul Programului 5.2 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizare din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20000 locuitori - cu titlul MĂSURI ACTIVE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI EXCLUZIUNII SOCIALE ÎN COMUNA COZMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI.

Înscrierea cadidaților se face prin înregistrarea și depunerea personală sau prin serviciile poștale, până la data de 29.07.2020, ora 13.00, a dosarului individual de participare la Serviciul Relații cu Publicul, de unde va fi preluat de către secretarul Comisiei de evaluare.

Persoa Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț selecție parteneri în cadrul programului POCU
Erată la anunțul nr.1278/15.07/2020, selecție parteneri în cadrul programului POCU - 29.07.2020
Erata nr.2 la anunțul nr.1278/15.07/2020, selecție parteneri în cadrul programului POCU - 25.08.2020

Vizualizari: 401
Data creare: 15-07-2020 15:09:22

Proiect buget 2020

Proiect buget 2020

Documente pdf
Proiect buget 2020

Vizualizari: 642
Data creare: 04-02-2020 11:08:03

Proiect buget 2019

Proiect buget 2019

Documente pdf
Venituri functionare
Cheltuieli functionare
Venituri dezvoltare
Cheltuieli dezvoltare

Vizualizari: 672
Data creare: 19-04-2019 09:38:20

Buget local 2018

Buget local 2018

Documente pdf
Buget initial 2018

Vizualizari: 921
Data creare: 23-02-2018 10:11:04

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2018Documente pdf
HCL_8_2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Vizualizari: 829
Data creare: 22-02-2018 08:36:50

Functii publice

Functiile publice si drepturile salariale aferente acestora.

Documente pdf
Functii publice

Vizualizari: 980
Data creare: 13-12-2017 08:05:31

Legea achizițiilor publice

Legea achizițiilor publice

Documente pdf
Legea achiziţiilor publice

Vizualizari: 874
Data creare: 10-07-2017 01:12:03

Contact Primăria Cozmești, Județul Iași

Primăria (Consiliul Local) Cozmești, Județul Iași

Telefon: 0232 413 444

Fax: 0232 413 444

Programul de funcționare al instituției: Luni - Vineri 08:00 - 16:00.

Primar: Petrică Baltag

Viceprimar:

Secretar: Adina Blejușcă

e-mail-clcozmești@yahoo.com

Web: www.comunacozmesti.ro

Linkuri externe
Localizare Comuna Cozmești, Județul Iași
https://www.google.ro/maps/@46.8739226,27.9917229,15.25z

Vizualizari: 5198
Data creare: 03-07-2017 15:38:46

HOTĂRÂRI CONSILIUL LOCAL 2017Vizualizari: 1033
Data creare: 03-07-2017 14:35:28

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 928
Data creare: 01-07-2017 17:16:09

Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001

În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 883
Data creare: 01-07-2017 16:38:53

Situatia economica din com. Cozmesti, jud. Iasi

Situatia economica din com. Cozmesti, jud. Iasi

Ocupatia principala a locuitorilor este agricultura, cu preponderenta culturile cerealiere si a vitei-de-vie. Suprafata totala a teritoriului administrativ al comunei este de 4186 ha.

Structura fondului funciar pe principalele categorii de folosinta:

Principalele categorii de folosinta Suprafata
Arabil 1933
Vita-de-vie 414
Livezi 46
Pasune 444
Fanete 158
Suprafata totala 4186
Teren agricol 2995
Teren negricol 1191

St Citeste mai mult...

Vizualizari: 1070
Data creare: 26-06-2017 08:50:54

Transportul public din Comuna Cozmești

Transportul public din Comuna Cozmești

 Cursa autobuz cu plecare din Cozmești zilnic orele 05:00 si respectiv 05:30;
 Cursa autobuz cu plecare din Iași zilnic orele 16:00 si respectiv 17:45.

Vizualizari: 885
Data creare: 26-06-2017 08:42:39

Evenimente locale

Evenimente locale: Hramul Bisericii "Sf. Mihail si Gavril" care se desfasoara in fiecare an pe data de 8 noiembrie.

Vizualizari: 912
Data creare: 26-06-2017 08:35:35

Cultura in comuna Cozmesti, judetul Iasi


Cultura in comuna Cozmesti, judetul Iasi

Comuna dispune de un Camin Cultural in curs de amenajare, in stare nefunctionala intrucat cheltuielile de dare in folosinta depasesc capacitatile financiare ale primariei.

Biblioteca publică a Comunei Cozmești a funcţionat până la această dată într-un spaţiu impropriu, în clădirea fostei C.A.P. Cozmești. În prezent această locaţie a intrat într-un proces de reabilitare astfel încât la finalizarea lucrărilor, biblioteca va funcţiona într-un spaţiu suficient de mare, modern, dotat cu aparatură IT și conexiune la internet prin programul naţional Biblionet.

Cu un număr de aproximativ 10000 publicaţii, biblioteca este de nivel mediu, însă asigură necesarul de carte pasionaţilor d Citeste mai mult...

Foto
Fanfara se la Cozmesti

Vizualizari: 988
Data creare: 26-06-2017 08:34:59

Asistenta sociala - com. Cozmesti

In ceea ce priveste asistenta sociala, 97 de familii reprezentand 370 persoane sunt beneficiari ai legii nr. 416/2001, iar 8 persoane beneficiaza de indemnizatie pentru intretinerea persoanelor cu handicap grav.

La nivelul comunei functioneaza un centru de plasament pentru copii cu handicap „Sf. Maria", a carui cladire a fost finantata din bugetul local si judetean si data in functiune din toamna anului 2001.

Vizualizari: 1162
Data creare: 26-06-2017 08:30:50

PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI COZMESTI


PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI COZMESTI

Asezarea geografica

Comuna Cozmesti este alcatuita satul Cozmesti, satul Podolenii de Sus si satul Podolenii de jos, aceasta este situata in partea de Sud-Est a judetului Iasi la aproximativ 65km de municipiul Iasi, la limita cu teritoriul judetului Vaslui.
Invecinare:
• Nord: Comuna Mosna, jud. Iasi
• Est: Comuna Gorban, jud. Iasi
• Sud-Vest: Comuna Drinceni, jud. Vaslui
• Vest: Comuna Bunesti-Averesti, jud. Vaslui

Relieful:

Principalele forme de relief sunt dealurile si sesurile. Partea superioara a dealurilor se prezinta la vest de valea Mosnei sub forma de culmi inguste si prelungi, orientate spre S-E cu altitudine situata intre 300 si 400m, in Citeste mai mult...

Foto
Comuna Cozmesti- imagine generala

Vizualizari: 2831
Data creare: 26-06-2017 08:22:51

Festivalul fanfarelor de la Cozmesti


Festivalul fanfarelor de la Cozmesti

Foto
Festivalul fanfarelor de la Cozmesti - foto 1

Vizualizari: 1035
Data creare: 26-06-2017 07:58:31

Infrastructura de sanatate din comuna Cozmesti

În comuna Cozmești infrastructura de sănătate se prezintă astfel:

• 1 dispensar uman,
• 1 dispensar veterinar,
• 1 farmacie,
• 2 medici de familie,
• 1 asistent medical,
• 1 medic veterinar,
• 1 tehnician veterinar.

În ceea ce priveste asistenţa socială, 45 de familii si persoane singure sunt beneficiare ale Legii nr. 416/2001, iar 8 persoane beneficiază de indemnizaţie pentru persoana cu handicap grav.

La nivelul comunei funcţionează Centrul de Recuperare si reabilitare pentru Persoane cu Handicap "Sfanta Maria", a cărui clădire a fost finanţată din bugetul local și judeţean și data în funcţiune în toamna anului 2001.

Vizualizari: 1809
Data creare: 16-06-2017 00:14:28

Invatamantul in comuna Cozmesti


Invăţământul în comuna Cozmești este structurat astfel:
• Liceul Tehnologic Cozmești (grădiniţă, învăţământ primar, învăţământ gimnazial, învăţământ liceal) și Şcoala Gimnaziala Podolenii de Sus (două grădiniţe, învăţământ primar și învăţământ gimnazial) cu un total de 462 copii, școlari și elevi;
La nivelul comunei cursurile sunt susţinute de 38 de cadre didactice.

Foto
Invatamant -foto 1

Vizualizari: 893
Data creare: 16-06-2017 00:06:30

COMPONENŢA CONSILIULUI LOCAL

Jurământul depus de fiecare consilier local la validarea mandatului de consilier:

"Jur să respect Constituţia și legile ţării și să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei COZMEŞTI. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"


Lista consilierilor locali, în ordine alfabetică:

BOGOS FLORIN - PSD
DURA STELICĂ-ADELIN - PSD
ENCIU VALERIU -PNL
HABET MIHAI - PMP
HUZUM DUMITRU - PNL
IFTENI COSTEL - PMP
MATRAN ERIDENTA - PNL
MOGA DUMITRU - PSD
PASAT NELU - PSD
ROTARU ADIȘOR-VALERICĂ - PMP
ROTARU VALENTIN - ALDE

Vizualizari: 886
Data creare: 16-06-2017 00:04:13

ATRIBUŢII ALE CONSILIULUI LOCAL

Atributii ale Consiliului, stabilite prin Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

Consiliul Local are urmatoarele atributii:

Art. 36. - (1) Consiliul local are iniţiativă și hotărăște, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăţilor comerciale și regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de m Citeste mai mult...

Vizualizari: 939
Data creare: 16-06-2017 00:01:54

Organigrama

Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului si serviciului public de interes local

Documente pdf
Organigrama Comuna Cozmești

Vizualizari: 1015
Data creare: 15-06-2017 23:43:42

Mesajul primarului Comunei Cozmești


În calitate de primar al Comunei Cozmești, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale și al meu personal.Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă și gestionată de administraţia publică locală și în același timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna și pe noi.Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară și străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea și dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că Citeste mai mult...

Foto
Primarul Comunei Cozmești, Petrică Baltag

Vizualizari: 1953
Data creare: 15-06-2017 23:25:22

Linkuri utile catre pagini web de interes general

Linkuri utile catre pagini web de interes general

Linkuri externe
PRESEDINTELE ROMANIEI
http://www.presidency.ro/
GUVERNUL ROMANIEI
http://www.guv.ro/
PREFECTURA IASI
http://www.prefecturaiasi.ro/
CONSILIUL JUDETEAN IASI
http://www.icc.ro/
FINANTE PUBLICE
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal
PARLAMENTUL ROMANIEI
http://www.parlament.ro/
A.N.F.P.BUCURESTI
http://www.anfp-map.ro/prezentarea_anfp.php
S.E.A.P .LICITATII PUBLICE
http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage
INFO UNIUNEA EUROPEANA
http://www.infoeuropa.ro/jsp/page.jsp
CURS VALUTAR
http://www.curs-valutar.ro/insert-curs-valutar.php
METEO
http://www.inmh.ro/
C.F.R. CALATORI
http://www.infofer.ro/
TAROM S.A.
http://www.tarom.ro/
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
http://www.traditii-iasi.ro
Camera Agricolă Județeana Iași
http://www.cajiasi.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iasi
http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Prima_pagina.php
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iasi
http://www.jandarmeriaiasi.ro/
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Iași
http://www.djep-iasi.ro
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
http://www.dasiasi.ro

Vizualizari: 902
Data creare: 15-06-2017 23:06:47

Istoricul comunei Cozmesti, jud.Iasi

Istoricul comunei Cozmesti, jud.Iasi

Comuna este atestată istoric din cele mai vechi timpuri, când grupuri de oameni situaţi în zona șesului Prutului s-au refugiat de furia apelor în zone mai ridicate.

Prin anii 1754 se scrie în Chronica Bohotinului despre satul Cozmești care aparţine de comuna Podoleni - sat cu care se învecinează și în prezent.

În Dictionarul geografic al României din 1899 citim despre comuna Cozmești că era situată în centrul plasei Podoleni, la 25km de Huși, așezată pe dealurile Blidanului și Dubasarului și că era formată numai din satul Cozmești. Cu o suprafaţă de 481ha și o populaţie de 337 familii, comuna avea o biserică veche fondată în anul 1795, deservită de un preot și doi dascăli, Citeste mai mult...

Vizualizari: 2075
Data creare: 15-06-2017 23:03:17

Prezentarea comunei Cozmesti - consideratii generale

Prezentarea comunei Cozmesti - consideratii generale

Localitatea este situată în partea de Sud-Est a judeţului Iași, la aproximativ 65 km de municipiul Iași, la limita cu teritoriul judeţului Vaslui.
Cea mai apropiată cale ferată este în municipiul Huși, judeţul Vaslui la distanţa de 45 km.

Teritoriul comunei se învecinează la Nord cu teritoriul comunei Mosna, judeţul Iași, la Sud-Vest cu teritoriul comunei Drânceni, judeţul Vaslui, la Est cu teritoriul comunei Gorban, judetul Iași, la Vest cu teritoriul comunei Bunesti-Averesti, judeţul Vaslui.

Comuna Cozmesti are în componenţa sa satele: Cozmesti (reședinta administrativă) Podolenii de Sus și Podolenii de Jos.

Vizualizari: 1597
Data creare: 15-06-2017 22:59:42

Serviciul situatii de urgenta - atributii de baza

Departamentul "Serviciul Situatii de urgenta" isi desfasoara activitatea in sediul Primariei comunei Cozmesti. Acesta este subordonat directorului Directiei de Administrare si Primarului comunei Cozmesti.

Misiunea si scopul compartimentului de munca:

1. Serviciul Situatii de urgenta are ca misiune de baza:
1. Preintampinarea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora;
2. Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului si a bunurilor si valorilor;
3. Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire;
4. Formele activitatii de prevenire sunt: controlul, verificarea si informarea preventiva a populatiei.

Atributiile compartimentului Citeste mai mult...

Vizualizari: 863
Data creare: 12-06-2017 22:45:46

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza și se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 916
Data creare: 12-06-2017 22:40:19

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se va elibera in baza unei cereri care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat și elementele care definesc scopul solicitarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 912
Data creare: 12-06-2017 22:35:21

Documentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism, solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

1. Cerere tip (formularul -model F.1.);
2. Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000;
3. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism ( in copie)

Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 și 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni și doar o singura data.

Vizualizari: 880
Data creare: 12-06-2017 22:33:18

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

In situatia in care in timpul executiei lucra Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 915
Data creare: 12-06-2017 22:30:45

Mesajul primarului Comunei Cozmești

Primarul Comunei Cozmești, Petrică BaltagMesajul primarului Comunei Cozmești

Anunț licitație publică închiriere spațiu - data limită depunere 20.12.2022

Anunț licitație publică închiriere spațiu - data limită depunere 20.12.2022